Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken.
Het betreft een voorlopig HH reglement tot deze in februari 2017 wordt goedgekeurd op de ALV van GV RATS. Wijzigingen gedaan in het HH Reglement GV RATS ten opzichte van het HH reglement van de KNGU kunnen bij de penningmeester worden opgevraagd.