Andere acties

rabobank-logo-883x1024
Hart van Salland

Jaarlijks stelt de Rabobank via Hart voor Salland een deel van hun winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. Omdat ze een coöperatie zijn, beslissen onze leden welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage. Ieder lid krijgt 5 stemmen die kunnen worden toegekend aan verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Aan één organisatie mag een lid maximaal drie stemmen geven. Op deze wijze bepalen onze leden wat zij belangrijk vinden.